محمدمهدی اثنی عشری

change-logo

محمدمهدی اثنی عشری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 1912002 3 12 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1916028 3 11 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه