اعضای هیات علمی

نمایش 15 نتیجه
از 1
 
change-logo

محمد مهدی امامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا حمیدی

حمیدرضا حمیدی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شعله خدادادکاشی

شعله خدادادکاشی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

اسماعیل علی سلیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساغر سلمانی نژاد مهر آبادی

ساغر سلمانی نژاد مهر آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین علیقلی زاده

حسین علیقلی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی قرایی گرکانی

مرتضی قرایی گرکانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر کاملی

علی اصغر کاملی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صدیقه یگانه 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت الله لطیفی

حجت الله لطیفی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

معصومه مرادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید سلیمان مصطفوی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا نوری

حمیدرضا نوری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سوگند نوروزی زاده

سوگند نوروزی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افشار هنرور

افشار هنرور 

استادیار
شماره تماس: 982122853652+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1