اعضای هیات علمی

نمایش 29 نتیجه
از 1
 
سید بابک ابراهیمی

سید بابک ابراهیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد اصل حداد

احمد اصل حداد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالله آقایی

عبدالله آقایی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محسن اکبر پورشیرازی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا بشیرزاده

رضا بشیرزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرتضی بکی حسکویی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجعفر تارخ

محمدجعفر تارخ 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میلاد جاسمی زرگانی

میلاد جاسمی زرگانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منیره حسینی

منیره حسینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجواد حسینی نژاد

سیدجواد حسینی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حجت اله حمیدی

حجت اله حمیدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرید خوش الحان

فرید خوش الحان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دنیا رحمانی

دنیا رحمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا رمضانیان

رضا رمضانیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عماد روغنیان

عماد روغنیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی ستاک

مصطفی ستاک 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد سلمان زاده

حامد سلمان زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجید شیخ محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رسول شفایی

رسول شفایی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید شهریاری

حمید شهریاری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی صالحی

مجتبی صالحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر صفایی

ناصر صفایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر صمیمی

یاسر صمیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی عابدزاده کلهرودی

مصطفی عابدزاده کلهرودی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه علیزاده

سمیه علیزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعیده غلامی

سعیده غلامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهریار محمدی

شهریار محمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مرتضی محمد خان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرعباس نجفی

امیرعباس نجفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 29 نتیجه
از 1