اعضای هیات علمی

نمایش 11 نتیجه
از 1
 
رضا اسلامی فارسانی

رضا اسلامی فارسانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد آقایی خفری

مهرداد آقایی خفری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی خدایی

مهدی خدایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید خرسند

حمید خرسند 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

میلاد رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمدحسین سیادتی

سیدمحمدحسین سیادتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید سید صالحی

مجید سید صالحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی شکوه فر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عرفان صلاحی نژاد

عرفان صلاحی نژاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس منتظری هدش

عباس منتظری هدش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیوان نارویی

کیوان نارویی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 11 نتیجه
از 1