افشار هنرور

افشار هنرور

افشار هنرور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 982122853652+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

دکتر افشار هنرور عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می باشند. ایشان فارغ التحصیل رشته مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی از دانشگاه تربیت مدرس هستند. تخصص اصلی ایشان در زمینه گردشگری ورزشی می باشد. در حال حاضر، در فدراسیون ورزش همگانی ریاست انجمن گردشگری ورزشی را بر عهده دارند. انجمن گردشگری ورزشی تنها انجمن شناخته شده گردشگری در حوزه ورزش در کشور می باشد و عهده دار فعالیت های مختلفی شامل برگزاری دوره های آموزشی، ارائه مجوز برگزاری اردوهای گردشگری ورزشی و نیز برنامه ریزی و سیاست گذاری در این زمینه در کشور می باشد. 

دکتر افشار هنرور در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در حال تدریس دروس تربیت بدنی و ورزش 1 می باشند. در سایر دانشگاه ها نیز دروس زیر را تدریس می کنند:

اصول و مبانی مدیریت

گردشگری ورزشی

مدیریت ارتباطات و روابط عمومی در ورزش

سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

مدیریت تاسیسات و تجهیزات ورزشی

کاربرد رایانه در ورزش

 

ایشان از رساله دکتری خود با عنوان "طراحی الگوی بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران" در سال 1388 دفاع کردند و عمده مطالعات علمی و پژوهشی ایشان در زمینه گردشگری ورزشی می باشد. 

سایر حوزه های مطالعاتی ایشان عبارت است از توسعه ورزش همگانی، ورزش های بومی و محلی، بازاریابی، برنامه ریزی راهبردی در ورزش

 

درس وب سایت شخصی:

wp.kntu.ac.ir/afshar.honarvar


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی 1 5505023 1 65 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 85 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 78 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 70 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 69 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 67 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 84 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 80 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 79 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 76 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 75 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 68 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 66 نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1