رضا افضل زاده

رضا افضل زاده

رضا افضل زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک 2 4210115 3 53 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک سطح پیشرفته 1 4212231 3 41 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک لایه های نازک 4212263 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک لایه های نازک 4210103 2 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1397/11/03 ( - ) ترم اول 1397
فیزیک 2 4212221 3 54 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
فیزیک 2 4212221 3 53 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه