علی اصغر آل شیخ

علی اصغر آل شیخ

علی اصغر آل شیخ    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم اطلاعات مکانی کاربردی 7776064 2 21 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
سیستم اطلاعات مکانی زمان مند 7776076 3 21 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه