سید سلیمان مصطفوی

change-logo

سید سلیمان مصطفوی    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق وتربیت اسلامی 5505050 2 51 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 54 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 56 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 57 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 53 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تفسیرموضوعی نهج البلاغه 5505119 2 53 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه