علیرضا بازارگان

change-logo

علیرضا بازارگان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انرژی و توسعه پایدار 2220120 3 21 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی طراحی توسعه پایدار 2274060 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/20(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه