علی اشرفی زاده

علی اشرفی زاده

علی اشرفی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک سیالات محاسباتی 1 3331076 3 31 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
سمینار 3331079 2 31 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
توربوماشین 3331024 3 31 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه