علیرضا باقری

علیرضا باقری

علیرضا باقری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی بتن 2271148 2 21 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تکنولوژی بتن 2271148 2 22 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مصالح ساختمانی 2271101 1 21 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه