علیرضا باقری

علیرضا باقری

علیرضا باقری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی بتن 2271148 2 22 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
تکنولوژی بتن 2271148 2 21 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/04/05 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
روش های ساخت 2220168 3 21 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تکنولوژی بتن 2271148 2 22 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
تکنولوژی بتن 2271148 2 21 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مصالح ساختمانی 2271101 1 21 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه