امیدرضا بارانی لنبانی

change-logo

امیدرضا بارانی لنبانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه نویسی کامپیوتر 2220108 3 21 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/01 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک خاک 2 2227012 2 22 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک محیطهای پیوسته 2227050 3 21 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 2220108 3 21 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک خاک 2 2227012 2 22 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک شکست 2227056 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه