مجید بازارگان

مجید بازارگان

مجید بازارگان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییاختراعاتلیست طرح های پژوهشیمقالاتمقالات در همایش هالیست پایان نامه های تحصیلات تکمیلیلیست پایان نامه های کارشناسی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک 1 3331001 3 31 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
توربولانس 3331072 3 31 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
سمینار 3331079 2 31 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه