مجید بازارگان

مجید بازارگان

مجید بازارگان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک 2 3331003 3 33 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/01 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
مکانیک سیالات پیشرفته 3331068 3 31 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
ترمودینامیک 1 3331001 3 31 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
توربولانس 3331072 3 31 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
سمینار 3331079 2 31 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه