فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی لرزه ای سازه ها 2272033 3 21 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد 2272040 3 21 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
طراحی لرزه ای سازه ها 2272033 3 21 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه