فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

فخرالدین احمدی دانش آشتیانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 2272032 3 21 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
طراحی لرزه ای سازه ها 2272033 3 21 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه