محمد مهدی امامی

change-logo

محمد مهدی امامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 5505122 2 51 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 5505122 2 53 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 5505122 2 52 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 51 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 52 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 55 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 53 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
تاریخ اسلام 5505029 2 51 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه