محمد مهدی امامی

change-logo

محمد مهدی امامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ اسلام 5505029 2 51 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 5505122 2 51 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 5505122 2 52 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 5505122 2 53 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 52 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 53 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 55 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
انقلاب اسلامی وریشه های آن 5505031 2 51 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه