محمدمهدی اثنی عشری

change-logo

محمدمهدی اثنی عشری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون نرم افزار 1912040 3 19 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تحلیل و طراحی سیستم ها 1912032 3 19 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
معماری نرم افزار 1912044 3 19 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمون نرم افزار 1912040 3 11 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
برنامه سازی پیشرفته 1912002 3 11 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
معماری نرم افزار 1912044 3 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (08:00 - 10:30) ترم اول 1396
برنامه سازی پیشرفته 1912002 3 12 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1916028 3 11 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/07(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه