محمود قضاوی

change-logo

محمود قضاوی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمکانیک خاک 2227031 1 23 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) نامشخص ترم اول 1397
بهسازی خاک 2227074 3 21 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
ژئوتکنیک دریایی 2227076 3 21 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مهندسی پی سازی پیشرفته 2227049 3 21 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
مهندسی پی وپروژه 2227071 3 22 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
آزمکانیک خاک 2227031 1 22 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
ژئوتکنیک دریایی 2227053 3 21 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سدهای خاکی 2227017 3 21 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/21(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مهندسی پی وپروژه 2227071 3 21 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه