حجت اله حمیدی

حجت اله حمیدی

حجت اله حمیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت منابع سازمان ERP 6684044 3 60 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/31(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مبانی مهندسی برق 6660102 3 60 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/07(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه