هادی ادیبی اصل

change-logo

هادی ادیبی اصل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 3397043 2 97 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1395
مکانیک سیالات و ترمودینامیک پی 3397030 3 97 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
موتورهای احتراق داخلی 3331014 3 31 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه