هادی ادیبی اصل

change-logo

هادی ادیبی اصل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 3397043 2 97 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1395
مکانیک سیالات و ترمودینامیک پی 3397030 3 97 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
موتورهای احتراق داخلی 3331014 3 31 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه