حسن حقیقی

حسن حقیقی

حسن حقیقی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توپولوژی جبری 1 5712107 4 41 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
نظریه مقدماتی مجموعه ها 5714191 3 41 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1398/04/10 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
هندسه جبری مقدماتی 5714082 3 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
ترکیبیات جبری 5712162 4 41 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
توابع مختلط 5714125 3 41 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/03 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
مبانی علوم ریاضی 5714115 3 41 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
توپولوژی جبری 1 5712107 4 41 | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مبانی منطق ونظریه مجموعه 5714129 3 41 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
هندسه جبری 5712054 4 41 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/16(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
هندسه جبری مقدماتی 5714082 3 41 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه