فلورا حشمت پور

فلورا حشمت پور

فلورا حشمت پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد طیف سنجی درشیمی معدنی 4816017 3 41 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/29(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
شیمی پلیمرهای معدنی 4816020 3 41 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه