حمیدرضا نوری

حمیدرضا نوری

حمیدرضا نوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام 5505125 2 52 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
حقوق اجتماعی وسیاسی دراسلام 5505125 2 51 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
تفسیرموضوعی قرآن 5505120 2 51 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
تفسیرموضوعی قرآن 5505120 2 52 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/12(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه اسلامی 1 5505128 2 55 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
اندیشه اسلامی 1 5505128 2 54 1396/04/10(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه