حجت الله لطیفی

حجت الله لطیفی

حجت الله لطیفی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تربیت بدنی 1 5505023 1 61 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 64 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 63 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 1 5505023 1 62 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 83 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 72 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 73 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 82 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 74 نامشخص ترم دوم 1395
تربیت بدنی 2 5505030 1 71 نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه