محمود احمدیان عطاری

محمود احمدیان عطاری

محمود احمدیان عطاری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات دیجیتال 1113230 3 11 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/24(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
کدگذاری کانال 1113243 3 11 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1395/10/20(13:30 - 16:30) ترم اول 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه