مهرداد آقایی خفری

مهرداد آقایی خفری

مهرداد آقایی خفری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیکتبمقالات
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شکل دادن پیشرفته 9918008 1 99 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1397
آشنایی با تاریخچه مبانی مهندسی مواد و متالورژی 9912021 2 99 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/04 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
خواص مکانیکی مواد 1 9914007 3 99 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
شکست 9918013 2 99 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/01 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
شکل پذیری فلزات 9918007 3 99 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/25 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
اصول شکل دهی مواد 1 9912034 3 99 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
تئوری نابجایی ها 9916013 3 99 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 9918020 3 99 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روشهای اندازه گیری و خطا 9916004 2 99 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شکل دادن فلزات 1 9914018 3 99 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
فورجینگ 9918010 2 99 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه شکل دادن پیشرفته 9918008 1 99 نامشخص ترم دوم 1395
آشنایی با تاریخچه مبانی مهندسی مواد و متالورژی 9912021 2 99 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد 1 9914007 3 99 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
شکل پذیری فلزات 9918007 3 99 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک شکست 9912004 2 99 1396/04/07(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مکانیک شکست 9916017 3 99 1396/04/07( - ) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه