مهرداد آقایی خفری

مهرداد آقایی خفری

مهرداد آقایی خفری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتلیست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شکل دادن پیشرفته 9918008 1 99 نامشخص ترم دوم 1395
شکل پذیری فلزات 9918007 3 99 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/23(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک شکست 9916017 3 99 1396/04/07( - ) ترم دوم 1395
مکانیک شکست 9912004 2 99 1396/04/07(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
آشنایی با تاریخچه مبانی مهندسی مواد و متالورژی 9912021 2 99 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد 1 9914007 3 99 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/31(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه