محمد قاسم مهجانی

محمد قاسم مهجانی

محمد قاسم مهجانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی سطح پیشرفته 4818025 3 41 | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/16(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نوسان واشوب در واکنش های شیمی 4818021 3 41 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/16(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه