مهرداد اردبیلی پور

مهرداد اردبیلی پور

مهرداد اردبیلی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مخابرات طیف گسترده 1113210 3 11 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
تئوری پیشرفته مخابرات 1113086 3 11 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/21(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
مخابرات طیف گسترده 1113210 3 11 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/10/25(08:00 - 10:30) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه