شهریار محمدی

شهریار محمدی

شهریار محمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امنیت تجارت الکترونیک 6684036 3 60 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
امنیت سیستم های اطلاعاتی 6684086 3 60 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
سیستمهای پرداخت الکترونیکی 6684002 3 60 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/20(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه