سرور رمضانپور

سرور رمضانپور

سرور رمضانپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی عمومی 1 4816002 3 41 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/03(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
آزشیمی عمومی 2 4820002 1 42 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی عمومی 2 4820002 1 41 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی عمومی 2 4820002 1 43 نامشخص ترم دوم 1395
مباحث نوین در شیمی دارویی 4822008 3 41 1396/03/30(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه