رضا ابراهیمی

رضا ابراهیمی

رضا ابراهیمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجرایی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول جلوبرنده ها 8880087 3 81 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
ترمودینامیک پیشرفته 8893020 3 93 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/26 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8880134 3 80 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
سوخت و احتراق پیشرفته 1 8893016 3 93 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات 8880021 3 80 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه