شهرام صیدی

شهرام صیدی

شهرام صیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزشیمی تجزیه 1 4820004 1 41 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
آزشیمی تجزیه 1 4820004 1 42 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
آز شیمی تجزیه 3 4812074 2 42 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
آز شیمی تجزیه 3 4812074 2 41 هرهفته شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1397
آزشیمی تجزیه دستگاهی 4820007 2 42 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1397
آزشیمی تجزیه دستگاهی 4820007 2 41 هرهفته شنبه (10:30 - 13:00) نامشخص ترم اول 1397
اصول تصفیه آب وپساب های صنعتی 4820010 3 41 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
اصول تصفیه آب وپساب های صنعتی 4820010 3 42 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/06 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
تجزیه مقادیر بسیار کم 4820008 3 41 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1397
شیمی تجزیه 1 4820003 3 41 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
آزشیمی تجزیه 1 4820004 1 42 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه 1 4820004 1 41 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه 2 4820006 2 41 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه دستگاهی 4820007 2 41 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه دستگاهی 4820007 2 42 نامشخص ترم دوم 1395
اصول تصفیه آب وپساب های صنعتی 4820010 3 41 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/17(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مباحث نوین درشیمی تجزیه 4820015 3 41 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه