شهرام صیدی

شهرام صیدی

شهرام صیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات در همایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزشیمی تجزیه 2 4820006 2 41 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه 1 4820004 1 41 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه 1 4820004 1 42 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه دستگاهی 4820007 2 41 نامشخص ترم دوم 1395
آزشیمی تجزیه دستگاهی 4820007 2 42 نامشخص ترم دوم 1395
اصول تصفیه آب وپساب های صنعتی 4820010 3 41 | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/17(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
مباحث نوین درشیمی تجزیه 4820015 3 41 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/27(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه