صدیقه یگانه

change-logo

صدیقه یگانه    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آیین زندگی 5505132 2 51 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/27 (13:30 - 16:30) ترم دوم 1397
آیین زندگی 5505132 2 53 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آیین زندگی 5505132 2 52 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آیین زندگی 5505132 2 51 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 51 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 55 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
دانش خانواده وجمعیت 5505134 2 52 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/04/11(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
آیین زندگی 5505132 2 52 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
آیین زندگی 5505132 2 51 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/11(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه