علی شکوه فر

change-logo

علی شکوه فر    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییکتب
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرایندهای انجماد پیشرفته 9916019 3 99 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/04(08:00 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه متالو گرافی 9914006 1 99 نامشخص ترم دوم 1395
انجماد فلزات 9914013 2 99 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1396/03/28(10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه